Wojciech Wiewiórowski

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IV kadencji. Sejm powołał go na to stanowisko 25 czerwca 2010 r., Senat zaakceptował 22 lipca 2010 r., a 4 sierpnia 2010 r. Wojciech Wiewiórowski złożył przed Sejmem ślubowanie i od tego dnia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozpoczęła się czteroletnia kadencja GIODO.

Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”.

Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej.