Organizatorzy

Fundacja PANOPTYKON powstała w kwietniu 2009 r. Jej celem jest działanie na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju „społeczeństwa nadzorowanego” – współczesnych form kontroli i nadzoru nad społeczeństwem.

PANOPTYKON zwraca uwagę na potrzebę zachowania równowagi między różnymi wartościami, tak by zwiększanie bezpieczeństwa publicznego czy usprawnienia w zarządzaniu nie były realizowane za cenę nieproporcjonalnego ograniczenia praw i wolności.

W obszarze zainteresowania Fundacji znajdują się takie zagadnienia jak: powstawanie i rozbudowa baz danych, rozwój monitoringu wizyjnego, retencja danych telekomunikacyjnych, wykorzystywanie technologii biometrycznych, uprawnienia służb specjalnych, techniki nadzoru nad pracownikami, praktyki kontroli przepływu informacji w Internecie.

Więcej informacji o  Fundacji PANOPTYKON