Dla mediów

Dziennikarzy, którzy chcą zgłosić swój udział w konferencji bądź uzyskać więcej informacji na jej temat, prosimy o wysłanie e-maila na adres: biuroprasowe@panoptykon.org.

Konferencja „Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności” odbędzie się 11 października w godz. 12.00-16.00 w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Stanowi ona zwieńczenie rocznego projektu Fundacji PANOPTYKON „Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego”.

Więcej informacji na temat projektu

Konferencja służyć ma:
- podsumowaniu działań monitoringowych i zwróceniu uwagi na najważniejsze zdiagnozowane wyzwania legislacyjne związane z nadzorem,
- zebraniu wiedzy i opinii ekspertów na temat polityki państwa w tym obszarze;
- dyskusji na temat tego, jak nowoczesne technogie nadzoru wpływają na respektowanie podstawowych praw i wolności.

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwsza część poświęcona będzie problematyce nowych technologii w służbie nadzoru, a druga - monitoringowi wizyjnemu.

Roboczy program konferencji

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin, prawników, przedstawicieli publicznych instytucji, badaczy społecznych i publicystów.

Prelegenci, którzy potwierdzili swój udział

Organizatorem konferencji jest Fundacja PANOPTYKON - organizacja działająca na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju „społeczeństwa nadzorowanego” – współczesnych form kontroli i nadzoru nad społeczeństwem. W obszarze zainteresowania Fundacji znajdują się takie zagadnienia jak: powstawanie i rozbudowa baz danych, rozwój monitoringu wizyjnego, retencja danych telekomunikacyjnych, wykorzystywanie technologii biometrycznych, uprawnienia służb specjalnych, techniki nadzoru nad pracownikami, praktyki kontroli przepływu informacji w Internecie.

Strona Fundacji PANOPTYKON
Informacje o społeczeństwie nadzorowanym
Materiały na temat współczesnego nadzoru i monitoringu wizyjnego

Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Materiały dla prasy w wersji PDF