Program konferencji

Czas: 11 października 2011 r., godz. 12.00-16.00.
Miejsce: ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjnej im. Jerzego Turowicza)

Program:

11.30 - Rejestracja

12.00 - Przywitanie i wprowadzenie

12.10 - Słowo wstępne:
- Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

12.30 - Panel 1: Nowe technologie w służbie nadzoru. Jak wpływają na nasze prawa i wolności?
- Katarzyna Szymielewicz - wstęp i moderacja
- Piotr Waglowski
- Arwid Mednis
- Ewa Siedlecka
- Adam Bodnar
13.30 - dyskusja

14.00 - Przerwa

14.30 - Panel 2: Monitoring wizyjny: Wielki Brat, nowoczesny standard bezpieczeństwa czy groźna fikcja?
- Małgorzata Szumańska - wstęp i moderacja
- Paweł Waszkiewicz
- Dorota Głowacka
- Jan Derkacz
- Julia Skórzyńska-Ślusarek
15.30 - dyskusja

Informacje o prelegentach

Rejestracja