Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW; visiting professor na Univeristy of Ottawa, reprezentant Polski w Komitecie Sterującym europejskiego programu badawczego The Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action.

W ramach grantu MNiSW zrealizował badania skuteczności prewencyjnej  monitoringu wizyjnego i wykorzystania nagrań w toku postępowań przygotowawczych i sądowych; obecnie kieruje grantem MNiSW „Bezpieczna przestrzeń – wykorzystanie metod kryminalistycznych, kryminologicznych i psychologicznych w opracowaniu interdyscyplinarnego modelu prewencji kryminalnej dla polskich miast".

Laureat m.in. nagrody im. prof. T. Hanauska Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za pracę roku z zakresu kryminalistyki, stypendysta dla Najlepszych Młodych Doktorów w I Edycji Konkursu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”; autor licznych publikacji z zakresu prewencji kryminalnej i monografii "Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne".