Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności

Konferencja „Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności” stanowi zwieńczenie rocznego projektu Fundacji PANOPTYKON „Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego”.

Konferencja służyć ma:
- podsumowaniu działań monitoringowych i zwróceniu uwagi na najważniejsze zdiagnozowane wyzwania legislacyjne związane z nadzorem,
- zebraniu wiedzy i opinii ekspertów na temat polityki państwa w tym obszarze;
- dyskusji na temat tego, jak nowoczesne technologie nadzoru wpływają na respektowanie podstawowych praw i wolności.

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwsza część poświęcona będzie problematyce nowych technologii w służbie nadzoru, a druga - monitoringowi wizyjnemu. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin, prawników, przedstawicieli publicznych instytucji, badaczy społecznych i publicystów.

Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Konferencja odbędzie się 11 października w godz. 12.00-16.00 w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Celem projektu, którego częścią jest organizowana konferencja, jest monitoring zmian prawa wpływających na praktyki nadzoru nad społeczeństwem, ich ocena pod kątem realizacji podstawowych praw i wolności, diagnoza kluczowych wyzwań regulacyjnych w tej sferze, a także informowanie i popularyzacja tematu. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu Fundacji Batorego.

Więcej informacji o projekcie
Materiały na temat współczesnego nadzoru i monitoringu wizyjnego

Rejestracja