Jan Derkacz

Pracownik Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują planowanie sieci telekomunikacyjnych, ochronę danych i prywatności.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i kilku książek. Brał udział w kilkunastu projektach europejskich i krajowych związanych z bezpieczeństwem i technikami informacyjnymi, między innymi: INDECT, SMOOTHIT, NOBEL, BONE.