Dorota Głowacka

Prawniczka Fundacji Panoptykon oraz Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Francois Rebelais w Tours. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ.

Stypendystka programu Erasmus na Radboud Universieeit Nijmegen w Holandii; odbyła staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze. W okresie grudzień 2009 r. - styczeń 2010 r. była Koordynatorem programu "Obywatelski Monitoring Kandydatów na Prokuratora Generalnego", prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.