Adam Bodnar

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Central European University w Budapeszcie. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Pracował w kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges.

Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od stycznia 2008 r. jest ekspertem w ramach sieci FRALEX Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przygotowującej raporty na temat przestrzegania niektórych praw podstawowych w Polsce.

Zasiada w Radzie Programowej Fundacji Panoptykon.